รหัสสินค้า :2SB1020A
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SB1020A Toshiba

Contact us