รหัสสินค้า :2SB1020
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SB1020 Toshiba

Contact us