รหัสสินค้า :2SB1015
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SB1015 Toshiba

Contact us