รหัสสินค้า :2SA966
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SA966 Toshiba

Contact us