รหัสสินค้า :2SA940
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SA940 Toshiba

Contact us