รหัสสินค้า :2SA503
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SA503 Toshiba

Contact us