รหัสสินค้า :2SA1987
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SA1987 Toshiba

Contact us