รหัสสินค้า :2SA1964
ผู้ผลิต :Rohm Semiconductor
ประเภท : Transistor

2SA1964 Rohm Semiconductor

Contact us