รหัสสินค้า :2SA1943
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SA1943 Toshiba

Contact us