รหัสสินค้า :2SA1905
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SA1905 Toshiba

Contact us