รหัสสินค้า :JD225005
ผู้ผลิต :Powerex Inc.
ประเภท : MOSFET Module

JD225005 Powerex Inc.

Contact us