รหัสสินค้า :2SA1672
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

2SA1672 Sanken Electric

Contact us