รหัสสินค้า :2SA1600
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Transistor

2SA1600 Shindengen Electric

Contact us