รหัสสินค้า :2SA1494
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

2SA1494 Sanken Electric

Contact us