รหัสสินค้า :2SA1492
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

2SA1492 Sanken Electric

Contact us