รหัสสินค้า :2SA1452A
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SA1452A Toshiba

Contact us