รหัสสินค้า :2SA1407
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : Transistor

2SA1407 Sanyo

Contact us