รหัสสินค้า :05N03LA
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

05N03LA Infineon

Contact us