รหัสสินค้า :IRKT91/16
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT91/16 International Rectifier

Contact us