รหัสสินค้า :2SA1358
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SA1358 Toshiba

Contact us