รหัสสินค้า :IRKT91/14A
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT91/14A International Rectifier

Contact us