รหัสสินค้า :IRKT91/14
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT91/14 International Rectifier

Contact us