รหัสสินค้า :IRKT91/12
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT91/12 International Rectifier

Contact us