รหัสสินค้า :IRKT91/08P
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT91/08P International Rectifier

Contact us