รหัสสินค้า :IRKT91/08A
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT91/08A International Rectifier

Contact us