รหัสสินค้า :IRKT71/12
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT71/12 International Rectifier

Contact us