รหัสสินค้า :IRKT56/16A
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT56/16A International Rectifier

Contact us