รหัสสินค้า :IRKT56/12A
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT56/12A International Rectifier

Contact us