รหัสสินค้า :IRKT56/12
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT56/12 International Rectifier

Contact us