รหัสสินค้า :IRKT41/14
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT41/14 International Rectifier

Contact us