รหัสสินค้า :2SA1244
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SA1244 Toshiba

Contact us