รหัสสินค้า :IRKT26/12
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT26/12 International Rectifier

Contact us