รหัสสินค้า :IRKT250/16
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT250/16 International Rectifier

Contact us