รหัสสินค้า :IRKT250/12
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT250/12 International Rectifier

Contact us