รหัสสินค้า :IRKT230/12
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT230/12 International Rectifier

Contact us