รหัสสินค้า :IRKT162/16
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT162/16 International Rectifier

Contact us