รหัสสินค้า :IRKT162/14
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT162/14 International Rectifier

Contact us