รหัสสินค้า :IRKT162/12
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT162/12 International Rectifier

Contact us