รหัสสินค้า :IRKT142/14
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT142/14 International Rectifier

Contact us