รหัสสินค้า :IRKT136/16
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT136/16 International Rectifier

Contact us