รหัสสินค้า :IRKT105/12
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR Module

IRKT105/12 International Rectifier

Contact us