รหัสสินค้า :IRKJ166/16
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

IRKJ166/16 International Rectifier

Contact us