รหัสสินค้า :IRKH91/12
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR/Diode Module

IRKH91/12 International Rectifier

Contact us