รหัสสินค้า :IRKH230-16N
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR/Diode Module

IRKH230-16N International Rectifier

Contact us