รหัสสินค้า :IRKE91/12A
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

IRKE91/12A International Rectifier

Contact us