รหัสสินค้า :IRKD71/14A
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

IRKD71/14A International Rectifier

Contact us