รหัสสินค้า :IRKD71/14
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

IRKD71/14 International Rectifier

Contact us