รหัสสินค้า :IRKD61-14
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

IRKD61-14 International Rectifier

Contact us