รหัสสินค้า :IRKD166/14
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

IRKD166/14 International Rectifier

Contact us