รหัสสินค้า :IRKD166/12
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

IRKD166/12 International Rectifier

Contact us